جدیدترین مقالات عکس برداری تشخیصی
داکتوگرافی

آشنایی با داکتوگرافی یا گالاکتوگرافی پستان

1402-09-14
هولوگرافی در تشخیص و درمان سرطان

کاربرد هولوگرافی در تشخیص و درمان سرطان

1402-08-07
تشخیص سرطان معده با اندوسکوپی

تشخیص سرطان معده با اندوسکوپی

1402-02-17
تشخیص سرطان تخمدان با سونوگرافی

تشخیص سرطان تخمدان با سونوگرافی

1402-02-16
رادیولوژی

کاربرد درمانی رادیولوژی

1402-02-09
کپسول های آندوسکوپی

کپسول های آندوسکوپی جدیدترین روش آندوسکوپی

1401-12-20
هیستروسکوپی

هیستروسکوپی برای تشخیص فیبروم­ و پولیپ­ غیرسرطانی

1401-12-17
لارنگوسکوپی

لارنگوسکوپی برای تشخیص سرطان حنجره و گلو

1401-12-15
سیگموئیدوسکوپی

تفاوت سیگموئیدوسکوپی و کولونوسکوپی

1401-12-15
رکتوسکوپی

رکتوسکوپی برای تشخیص و ارزیابی سرطان رکتوم

1401-12-09
کولونوسکوپی

کولونوسکوپی برای غربالگری سرطان روده بزرگ

1401-12-08
آنتروسکوپی

انتروسکوپی برای بررسی دستگاه گوارش

1401-12-07

عکس برداری تشخیصی