سرطان پایان مسیر نیست، چیزی که در این مسیر مهم است روحیه‌ی جنگندگی و امید شما به بهبودی است، پس امیدوار و قوی بمانید.

جدیدترین مقالات دارو درمانی
داروی جمزار

راهنمای جامع داروی جمزار (Gemzar)؛💉+ عوارض داروی جمسیتابین پس از تزریق

1402-11-19
داروی تاکسول

راهنمای جامع داروی تاکسول (Taxol)؛💊+ عوارض داروی Paclitaxel پس از تزریق

1402-11-14
متوتروکسات

راهنمای جامع داروی متوتروکسات (Methotrexate)؛💊+ نحوه خرید

1402-10-18
دارزالکس

راهنمای جامع داروی دارزالکس (داراتوماب)؛ 💊 + نحوه خرید

1402-10-04
بهترین دارو برای بیماران سرطان پروستات

بهترین دارو برای بیماران سرطان پروستات حساس به اخته غیرمتاستاتیک

1402-09-15
قرص ادویل

کاهش درد با قرص ادویل به همراه روش خرید💊

1402-09-13
تسنتریک

داروی تسنتریک (Tecentriq) یا آتزولیزوماب؛ 💊 آشنایی با موارد مصرف، نحوه عملکرد و عوارض جانبی

1402-09-06
داروی اگزمستان

داروی اگزمستان (Exemestane) آروماسین؛ 💊 آشنایی با موارد مصرف، نحوه عملکرد و عوارض جانبی

1402-08-27
داروی جاکاوی

داروی جاکاوی (Jakavi) یا روکسولیتینیب؛ 💊 آشنایی با موارد مصرف، نحوه عملکرد و عوارض جانبی

1402-08-23
داروی پرولیا

داروی پرولیا (Prolia)؛ 💊 آشنایی با موارد مصرف، نحوه عملکرد و عوارض جانبی

1402-08-17
کمپتو

آشنایی با داروی کمپتو (Campto)💊 آشنایی با موارد مصرف، نحوه عملکرد و عوارض جانبی

1402-07-12
داروی اکسجوا

داروی اکسجوا (Xgeva)؛ 💊 آشنایی با موارد مصرف، نحوه عملکرد و عوارض جانبی

1402-07-04

دارو درمانی