جدیدترین مقالات پزشکان
بهترین دکتر بیوپسی در تهران

بهترین دکتر بیوپسی در تهران【آپدیت سال1402】⭐+ لیست 10 تایی

1402-09-18
بهترین جراح سرطان کلیه در تهران

بهترین جراح سرطان کلیه در تهران 👨‍⚕️ از نگاه مردم 【آپدیت سال1402】

1402-09-06
بهترین جراح سرطان پروستات در تهران

بهترین جراح سرطان پروستات در تهران 👨‍⚕️ از نگاه مردم 【آپدیت سال1402】

1402-09-04
بهترین جراح سرطان معده در تهران

بهترین جراح سرطان معده در تهران 🗡️ از نگاه مردم 【آپدیت سال1402】

1402-08-28
بهترین جراح سرطان روده در تهران

بهترین جراح سرطان روده در تهران 🗡️ از نگاه مردم 【آپدیت سال1402】

1402-08-18
بهترین جراح سرطان پستان در تهران

بهترین جراح سرطان پستان در تهران 👨‍⚕️ از نگاه مردم 【آپدیت سال1402】

1402-08-14
بهترین دکتر سرطان سر و گردن در تهران

بهترین دکتر سرطان سر و گردن در تهران 👩‍⚕️ از نگاه مردم 【آپدیت سال1402】

1402-06-15
دکتر سرطان کلیه

بهترین دکتر سرطان کلیه در تهران 👩‍⚕️ از نگاه مردم 【آپدیت سال1402】

1402-06-05
فوق تخصص سرطان غدد لنفاوی

بهترین دکتر سرطان لنفوم در تهران 👩‍⚕️ از نگاه مردم 【آپدیت سال1402】

1402-05-14
دکتر سرطان ریه

بهترین دکتر سرطان ریه در تهران 🫁 از نگاه مردم 【آپدیت سال1402】

1402-05-09
دکتر سرطان مثانه

بهترین دکتر سرطان مثانه در تهران 👩‍⚕️ از نگاه مردم 【آپدیت سال1402】

1402-05-07
دکتر سرطان پروستات

بهترین دکتر سرطان پروستات در تهران 👨‍⚕️ از نگاه مردم 【آپدیت سال1402】

1402-02-27

پزشکان