جدیدترین مقالات داروخانه ها
داروی جمزار

راهنمای جامع داروی جمزار (Gemzar)؛💉+ عوارض داروی جمسیتابین پس از تزریق

1402-11-19
داروی تاکسول

راهنمای جامع داروی تاکسول (Taxol)؛💊+ عوارض داروی Paclitaxel پس از تزریق

1402-11-14
متوتروکسات

راهنمای جامع داروی متوتروکسات (Methotrexate)؛💊+ نحوه خرید

1402-10-18
دارزالکس

راهنمای جامع داروی دارزالکس (داراتوماب)؛ 💊 + نحوه خرید

1402-10-04
آمپول ابترکس

راهنمای جامع آمپول ابترکس (متوتروکسات)؛ 💊 + نحوه خرید

1402-09-29
قرص ادویل

کاهش درد با قرص ادویل به همراه روش خرید💊

1402-09-13
خرید تسنتریک

راهنمای جامع خرید تسنتریک (Tecentriq) 💊

1402-09-07
خرید اگزمستان

راهنمای جامع خرید اگزمستان (Exemestane) آروماسین💊

1402-09-04
خرید پرولیا

راهنمای جامع خرید پرولیا (Prolia) 💊

1402-08-30
خرید جاکاوی

راهنمای جامع خرید جاکاوی (Jakavi) 💊

1402-08-28
خرید کمپتو

راهنمای جامع خرید داروی کمپتو (Campto) 💊 

1402-07-15
خرید اکسجوا

همه چیز درمورد خرید اکسجوا (Xgeva) 💊 

1402-07-09

داروخانه ها