سرطان پایان مسیر نیست، چیزی که در این مسیر مهم است روحیه‌ی جنگندگی و امید شما به بهبودی است، پس امیدوار و قوی بمانید.

جدیدترین مقالات خدمات پرستاری
بهترین مرکز پرستاری در منزل

بهترین مرکز پرستاری در منزل برای بیمار سرطانی در تهران 👩‍⚕️

1403-03-02
مراقبت از بیماران سرطانی در خانه

قلبی نرم و دستانی مهربان: راهنمای مراقبت از بیماران سرطانی در خانه

1403-03-01

خدمات پرستاری