سرطان پایان مسیر نیست، چیزی که در این مسیر مهم است روحیه‌ی جنگندگی و امید شما به بهبودی است، پس امیدوار و قوی بمانید.

جدیدترین مقالات هورمون درمانی
هورمون درمانی

هورمون درمانی برای جلوگیری از بروز سرطان

1402-01-16

هورمون درمانی