سرطان پایان مسیر نیست، چیزی که در این مسیر مهم است روحیه‌ی جنگندگی و امید شما به بهبودی است، پس امیدوار و قوی بمانید.

سنجش تراکم استخوان

سنجش تراکم استخوان

برای یک بیمار سرطانی، جنبه‌های متعددی از سلامت وجود دارد که نیاز به نظارت دقیق دارند. یکی از عوامل مهم که اغلب نادیده گرفته می‌شود،سنجش

ادامه مطلب »