سرطان پایان مسیر نیست، چیزی که در این مسیر مهم است روحیه‌ی جنگندگی و امید شما به بهبودی است، پس امیدوار و قوی بمانید.

جدیدترین مقالات رادیوتراپی
براکی تراپی

براکی تراپی؛ درمان در 20 دقیقه

1402-06-21
رادیوتراپی

نقش رادیوتراپی در درمان سرطان

1401-12-25

رادیوتراپی