سرطان پایان مسیر نیست، چیزی که در این مسیر مهم است روحیه‌ی جنگندگی و امید شما به بهبودی است، پس امیدوار و قوی بمانید.

بیماری AML

بیماری AML

لوسمی حاد میلوئیدی یا بیماری AML یک سرطان نادر و تهاجمی است که بر مغز استخوان و خون تأثیر می‌گذارد و عمدتاً در افراد مسن

ادامه مطلب »